Κοινή

Κατοικημένη περιοχή Κοινή

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Κοινή

Κοινή Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 38.251280000000
Γεωγραφικό Μήκος: 26.070590000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Κοινή (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Kini, Koini, Κοινή

Κοινή, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 146 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Koini or Koiní is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work