Ποταμίδα

Κατοικημένη περιοχή Ποταμίδα

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Ποταμίδα

Ποταμίδα Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 35.469550000000
Γεωγραφικό Μήκος: 23.695490000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Ποταμίδα (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Potamida, Potamidha, Potamída, Potamídha, Ποταμίδα

Ποταμίδα, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 224 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Potamida or Potamída is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work