Πατρικά

Εναλλακτικές ονομασίες: Patrika, Πατρικά

Πατρικά, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 120 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Patrika or Patriká is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work