Βουργάρω

Κατοικημένη περιοχή Βουργάρω

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Βουργάρω

Βουργάρω Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 35.454400000000
Γεωγραφικό Μήκος: 23.699150000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Βουργάρω (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Ano Voulgaro, Voulgaro, Voulgáro, Vourgaro, Άνω Βουλγάρω, Βουλγάρω, Βουργάρω

Βουργάρω, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 201 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Voulgaro or Voulgáro is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work