Χουδαλιανά

Κατοικημένη περιοχή Χουδαλιανά

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Χουδαλιανά

Χουδαλιανά Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 35.455590000000
Γεωγραφικό Μήκος: 23.705560000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Χουδαλιανά (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Choudaliana, Choudalianá, Χουδαλιανά

Χουδαλιανά, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 16 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Choudaliana or Choudalianá is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work