Κουκούρα Ρέμα

Εναλλακτικές ονομασίες: Koukoura Rema, Koukoúra Réma, Κουκούρα Ρέμα

Κουκούρα Ρέμα, Υδάτινο ρεύμα που χαρακτηρίζεται από μια συνέχεια και ρέει από υψηλότερο προς χαμηλότερο υψόμετρο

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Koukoura Rema or Koukoúra Réma is Stream, a body of running water moving to a lower level in a channel on land