Τρούλος

Εναλλακτικές ονομασίες: Troulos, Troúlos, Τρούλος

Τρούλος, Πλευρά φυσικού υψώματος βουνού ή λόφου

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Troulos or Troúlos is Slope, a surface with a relatively uniform slope angle