Κόκκινη

Κατοικημένη περιοχή Κόκκινη

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Κόκκινη

Κόκκινη Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 39.755110000000
Γεωγραφικό Μήκος: 19.925850000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Κόκκινη (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Kokkini, Κόκκινη

Κόκκινη, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 53 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Kokkini or Kókkini is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work