Τριτσί

Κατοικημένη περιοχή Τριτσί

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Τριτσί

Τριτσί Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 39.754320000000
Γεωγραφικό Μήκος: 19.920190000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Τριτσί (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Tritsi, Τριτσί

Τριτσί, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 24 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Tritsi or Tritsí is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work