Λιτσαρδιανά

Κατοικημένη περιοχή Λιτσαρδιανά

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Λιτσαρδιανά

Λιτσαρδιανά Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 35.302900000000
Γεωγραφικό Μήκος: 23.698800000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Λιτσαρδιανά (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Litsardiana, Litsardianá, Λιτσαρδιανά

Λιτσαρδιανά, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Litsardiana or Litsardianá is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work