Κουλουρίδα

Κατοικημένη περιοχή Κουλουρίδα

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Κουλουρίδα

Κουλουρίδα Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 35.304340000000
Γεωγραφικό Μήκος: 23.700060000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Κουλουρίδα (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Koulourida, Koulourída, Κουλουρίδα

Κουλουρίδα, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Koulourida or Koulourída is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work