Σαρακήνα

Εναλλακτικές ονομασίες: Sarakina, Sarakína, Σαρακήνα

Σαρακήνα, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Sarakina or Sarakína is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work