Παππαδιανά

Κατοικημένη περιοχή Παππαδιανά

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Παππαδιανά

Παππαδιανά Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 35.304020000000
Γεωγραφικό Μήκος: 23.705630000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Παππαδιανά (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Papadhiana, Papadhianá, Pappadiana, Pappadianá, Παππαδιανά

Παππαδιανά, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Pappadiana or Pappadianá is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work