Βεντουράτα

Κατοικημένη περιοχή Βεντουράτα

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Βεντουράτα

Βεντουράτα Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 38.433310000000
Γεωγραφικό Μήκος: 20.571610000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Βεντουράτα (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Vendourata, Vendouráta, Ventourata, Ventouráta, Βεντουράτα

Βεντουράτα, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Ventourata or Ventouráta is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work