Πολεμάρχιον

Κατοικημένη περιοχή Πολεμάρχιον

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Πολεμάρχιον

Πολεμάρχιον Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 35.509360000000
Γεωγραφικό Μήκος: 23.814690000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Πολεμάρχιον (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Polemarchi, Polemarchion, Polemarkhi, Polemarkhion, Polemárchi, Polemárchion, Polemárkhi, Polemárkhion, Πολεμάρχι, Πολεμάρχιον

Πολεμάρχιον, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Polemarchi or Polemárchi is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work