Δέμπλα

Κατοικημένη περιοχή Δέμπλα

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Δέμπλα

Δέμπλα Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 35.521840000000
Γεωγραφικό Μήκος: 23.817390000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Δέμπλα (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Dempla, Dhembla, Dhémbla, Démpla, Δέμπλα

Δέμπλα, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 85 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Dempla or Démpla is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work