Βαθύ

Εναλλακτικές ονομασίες: Ormos Vatheos, Vathy, Vathý, Órmos Vathéos, Όρμος Βαθέος, Βαθύ

Βαθύ, Μικρός κόλπος

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Vathy or Vathý is Bay, a coastal indentation between two capes or headlands, larger than a cove but smaller than a gulf