Ζοδεμένη

Εναλλακτικές ονομασίες: Zodemeni, Zodeméni, Ζοδεμένη

Ζοδεμένη, Υδάτινο ρεύμα που χαρακτηρίζεται από μια συνέχεια και ρέει από υψηλότερο προς χαμηλότερο υψόμετρο

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Zodemeni or Zodeméni is Stream, a body of running water moving to a lower level in a channel on land