Τουρλί

Κορυφή Τουρλί

Χάρτης Κορυφή Τουρλί

Τουρλί Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 37.637180000000
Γεωγραφικό Μήκος: 25.106210000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Τουρλί (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Tourli, Tourlí, Τουρλί

Τουρλί, Το ψηλότερο σημείο ενός γεωγραφικού χαρακτηριστικού

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Tourli or Tourlí is Peak, a pointed elevation atop a mountain, ridge, or other hypsographic feature