Πράσα

Εναλλακτικές ονομασίες: Prasa, Prása, Πράσα

Πράσα, Το ψηλότερο σημείο ενός γεωγραφικού χαρακτηριστικού

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Prasa or Prása is Peak, a pointed elevation atop a mountain, ridge, or other hypsographic feature