Κοκκαλά

Εναλλακτικές ονομασίες: Kokkala, Kokkalá, Κοκκαλά

Κοκκαλά, Πλευρά φυσικού υψώματος βουνού ή λόφου

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Kokkala or Kokkalá is Slope, a surface with a relatively uniform slope angle