Βουνί

Εναλλακτικές ονομασίες: Vouni, Vounion, Vouníon, Voúni, Βουνί

Βουνί, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 37 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Vouni or Vouní is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work