Τριαντάρος

Κατοικημένη περιοχή Τριαντάρος

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Τριαντάρος

Τριαντάρος Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 37.559820000000
Γεωγραφικό Μήκος: 25.193030000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Τριαντάρος (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Triantaros, Triantáros, Τριαντάρος

Τριαντάρος, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Triantaros or Triantáros is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work