Ανδρενιανά

Κατοικημένη περιοχή Ανδρενιανά

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Ανδρενιανά

Ανδρενιανά Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 35.498030000000
Γεωγραφικό Μήκος: 23.842750000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Ανδρενιανά (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Andreniana, Andrenianá, Ανδρενιανά

Ανδρενιανά, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Andreniana or Andrenianá is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work