Βλαχερωνίτισσα

Κατοικημένη περιοχή Βλαχερωνίτισσα

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Βλαχερωνίτισσα

Βλαχερωνίτισσα Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 35.512190000000
Γεωγραφικό Μήκος: 23.826130000000

Κοντά σε Βλαχερωνίτισσα (ακτίνα 3Km)

Χάρτης σημείων κοντά σε Βλαχερωνίτισσα (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Vlacheronitissa, Vlacheronítissa, Vlakheronitissa, Vlakheronítissa, Βλαχερωνίτισσα

Βλαχερωνίτισσα, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Vlacheronitissa or Vlacheronítissa is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work