Ξαμουδοχώριον

Κατοικημένη περιοχή Ξαμουδοχώριον

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Ξαμουδοχώριον

Ξαμουδοχώριον Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 35.503840000000
Γεωγραφικό Μήκος: 23.837330000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Ξαμουδοχώριον (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Xamoudhokhori, Xamoudhokhorion, Xamoudhokhóri, Xamoudhokhórion, Xamoudochori, Xamoudochorion, Xamoudochóri, Xamoudochórion, Ξαμουδοχώρι, Ξαμουδοχώριον

Ξαμουδοχώριον, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Xamoudochori or Xamoudochóri is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work