Μαρουλιαχανά

Κατοικημένη περιοχή Μαρουλιαχανά

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Μαρουλιαχανά

Μαρουλιαχανά Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 35.500050000000
Γεωγραφικό Μήκος: 23.831620000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Μαρουλιαχανά (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Marouliachana, Marouliachaná, Μαρουλιαχανά

Μαρουλιαχανά, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Marouliachana or Marouliachaná is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work