Κοντομάριον

Κατοικημένη περιοχή Κοντομάριον

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Κοντομάριον

Κοντομάριον Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 35.506990000000
Γεωγραφικό Μήκος: 23.856530000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Κοντομάριον (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Kondomari, Kondomarion, Kondomári, Kondomárion, Kontomari, Kontomarion, Kontomári, Kontomárion, Κοντομάρι, Κοντομάριον

Κοντομάριον, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Kontomari or Kontomári is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work