Μαριανά

Κατοικημένη περιοχή Μαριανά

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Μαριανά

Μαριανά Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 35.500000000000
Γεωγραφικό Μήκος: 23.833330000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Μαριανά (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Mariana, Marianá, Μαριανά

Μαριανά, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Mariana or Marianá is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work