Μάλεμε

Κατοικημένη περιοχή Μάλεμε

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Μάλεμε

Μάλεμε Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 35.523280000000
Γεωγραφικό Μήκος: 23.848880000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Μάλεμε (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: MALEME, Maleme, Molame, Máleme, ΜΑΛΕΜΕ, Μάλεμε

Μάλεμε, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Maleme or Máleme is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work