Μετόχιον

Εναλλακτικές ονομασίες: Metochi, Metochion, Metokhi, Metokhion, Metóchi, Metóchion, Metókhi, Metókhion, Μετόχι, Μετόχιον

Μετόχιον, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 24 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Metochi or Metóchi is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work