Σκαφιώτες

Κατοικημένη περιοχή Σκαφιώτες

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Σκαφιώτες

Σκαφιώτες Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 35.482750000000
Γεωγραφικό Μήκος: 23.774290000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Σκαφιώτες (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Sinoikismos Skafiotou, Sinoikismós Skafiótou, Skafiotai, Skafiotes, Skafiótai, Skafiótes, Σκαφιώται, Σκαφιώτες

Σκαφιώτες, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Skafiotes or Skafiótes is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work