Ψηλιανά

Κατοικημένη περιοχή Ψηλιανά

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Ψηλιανά

Ψηλιανά Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 35.442530000000
Γεωγραφικό Μήκος: 23.762370000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Ψηλιανά (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Psiliana, Psilianá, Ψηλιανά

Ψηλιανά, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Psiliana or Psilianá is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work