Φουριανά

Κατοικημένη περιοχή Φουριανά

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Φουριανά

Φουριανά Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 35.465230000000
Γεωγραφικό Μήκος: 23.762110000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Φουριανά (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Fouriana, Fourianá, Φουριανά

Φουριανά, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Fouriana or Fourianá is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work