Κρύα Βρύση

Κατοικημένη περιοχή Κρύα Βρύση

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Κρύα Βρύση

Κρύα Βρύση Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 35.458310000000
Γεωγραφικό Μήκος: 23.752610000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Κρύα Βρύση (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Kria Vrisi, Krya Vrysi, Kría Vrísi, Krýa Vrýsi, Κρύα Βρύση

Κρύα Βρύση, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Krya Vrysi or Krýa Vrýsi is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work