Αποθήκες

Παραλία Αποθήκες

Χάρτης Παραλία Αποθήκες

Αποθήκες Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 37.632660000000
Γεωγραφικό Μήκος: 25.151350000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Αποθήκες (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Apothikes, Apothíkes, Αποθήκες

Αποθήκες, Ζώνη ξηράς που εκτείνεται από τον αιγιαλό και προς την ενδοχώρα

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Apothikes or Apothíkes is Beach, a shore zone of coarse unconsolidated sediment that extends from the low-water line to the highest reach of storm waves