Καρελάδος

Εναλλακτικές ονομασίες: Karelados, Kareládos, Καρελάδος

Καρελάδος, Πλευρά φυσικού υψώματος βουνού ή λόφου

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Karelados or Kareládos is Slope, a surface with a relatively uniform slope angle