Πλομάρι

Εναλλακτικές ονομασίες: Plomari, Plomári, Πλομάρι

Πλομάρι, Πλευρά φυσικού υψώματος βουνού ή λόφου

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Plomari or Plomári is Slope, a surface with a relatively uniform slope angle