Κάτω Κλείσμα

Κατοικημένη περιοχή Κάτω Κλείσμα

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Κάτω Κλείσμα

Κάτω Κλείσμα Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 37.615340000000
Γεωγραφικό Μήκος: 25.126410000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Κάτω Κλείσμα (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Kataklisma, Kato Kleisma, Katáklisma, Káto Kleísma, Κάτω Κλείσμα

Κάτω Κλείσμα, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Kato Kleisma or Káto Kleísma is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work