Ακονιζιά Ρέμα

Ποτάμι ή ρέμα Ακονιζιά Ρέμα

Χάρτης Ποτάμι ή ρέμα Ακονιζιά Ρέμα

Ακονιζιά Ρέμα Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 37.631020000000
Γεωγραφικό Μήκος: 25.140350000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Ακονιζιά Ρέμα (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Akonizia Rema, Akoniziá Réma, Ακονιζιά Ρέμα

Ακονιζιά Ρέμα, Υδάτινο ρεύμα που χαρακτηρίζεται από μια συνέχεια και ρέει από υψηλότερο προς χαμηλότερο υψόμετρο

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Akonizia Rema or Akoniziá Réma is Stream, a body of running water moving to a lower level in a channel on land