Τάγερ Λαγκάδι Ρέμα

Ποτάμι ή ρέμα Τάγερ Λαγκάδι Ρέμα

Χάρτης Ποτάμι ή ρέμα Τάγερ Λαγκάδι Ρέμα

Τάγερ Λαγκάδι Ρέμα Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 37.616160000000
Γεωγραφικό Μήκος: 25.130870000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Τάγερ Λαγκάδι Ρέμα (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Tager Lagkadi Rema, Tager Lankadi Rema, Táger Lagkádi Réma, Τάγερ Λαγκάδι Ρέμα

Τάγερ Λαγκάδι Ρέμα, Υδάτινο ρεύμα που χαρακτηρίζεται από μια συνέχεια και ρέει από υψηλότερο προς χαμηλότερο υψόμετρο

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Tager Lagkadi Rema or Táger Lagkádi Réma is Stream, a body of running water moving to a lower level in a channel on land