Δυό Χωριά

Κατοικημένη περιοχή Δυό Χωριά

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Δυό Χωριά

Δυό Χωριά Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 37.562400000000
Γεωγραφικό Μήκος: 25.197220000000

Κοντά σε Δυό Χωριά (ακτίνα 3Km)

Χάρτης σημείων κοντά σε Δυό Χωριά (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Dyo Choria, Dyó Choriá, Δυό Χωριά

Δυό Χωριά, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Dyo Choria or Dyó Choriá is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work