Ευρετή

Κατοικημένη περιοχή Ευρετή

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Ευρετή

Ευρετή Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 38.434470000000
Γεωγραφικό Μήκος: 20.582190000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Ευρετή (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Evreti, Evretí, Ευρετή

Ευρετή, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Evreti or Evretí is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work