Κονιδαράτα

Κατοικημένη περιοχή Κονιδαράτα

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Κονιδαράτα

Κονιδαράτα Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 38.427220000000
Γεωγραφικό Μήκος: 20.570530000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Κονιδαράτα (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Konidarata, Konidaráta, Konidharata, Konidharáta, Κονιδαράτα

Κονιδαράτα, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Konidarata or Konidaráta is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work