Μαρκουλιάτα

Κατοικημένη περιοχή Μαρκουλιάτα

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Μαρκουλιάτα

Μαρκουλιάτα Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 38.428920000000
Γεωγραφικό Μήκος: 20.558860000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Μαρκουλιάτα (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Markouliata, Markouliáta, Μαρκουλιάτα

Μαρκουλιάτα, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Markouliata or Markouliáta is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work