Βιγλί

Κατοικημένη περιοχή Βιγλί

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Βιγλί

Βιγλί Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 38.426890000000
Γεωγραφικό Μήκος: 20.551560000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Βιγλί (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Vigli, Viglí, Vili, Vilí, Vingli, Vinglí, Βιγλί

Βιγλί, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Vigli or Viglí is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work