Ζαμπελάτα

Κατοικημένη περιοχή Ζαμπελάτα

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Ζαμπελάτα

Ζαμπελάτα Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 38.424530000000
Γεωγραφικό Μήκος: 20.558080000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Ζαμπελάτα (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Zambellata, Zambelláta, Zampelata, Zampeláta, Ζαμπελάτα

Ζαμπελάτα, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Zampelata or Zampeláta is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work