Περιστέρι

Κατοικημένη περιοχή Περιστέρι

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Περιστέρι

Περιστέρι Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 35.505600000000
Γεωγραφικό Μήκος: 23.797330000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Περιστέρι (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Peristeri, Peristéri, Περιστέρι

Περιστέρι, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Peristeri or Peristéri is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work