Δρακόνα

Κατοικημένη περιοχή Δρακόνα

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Δρακόνα

Δρακόνα Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 35.500880000000
Γεωγραφικό Μήκος: 23.775520000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Δρακόνα (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Dhrakona, Dhrakóna, Drakona, Drakóna, Δρακόνα

Δρακόνα, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Drakona or Drakóna is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work