Αγία

Εναλλακτικές ονομασίες: Agia, Agía, Αγία

Αγία, Το ψηλότερο σημείο ενός γεωγραφικού χαρακτηριστικού

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Agia or Agía is Peak, a pointed elevation atop a mountain, ridge, or other hypsographic feature